Тема 1. Різноманітність тварин

 1. § 5. Поняття про класифікацію тварин

 2. § 6. Тип кишковопорожнинні

 3. § 7. Паразитичні черви

 4. § 8. Тип кільчасті черви. Клас багатощетинкові черви

 5. § 9. Тип кільчасті черви. Класи малощетинкові черви і п'явки

 6. § 10. Тип членистоногі. Клас ракоподібні

 7. § 11. Тип членистоногі. Клас павукоподібні

 8. § 12. Тип членистоногі. Клас комахи

 9. § 13. Різноманітність комах. Роль комах у природі та значення в житті людини

 10. § 14. Тип молюски, або м'якуни. клас черевоногі молюски

 11. § 15. Тип модюски або м'якуни

 12. § 16. Тип модюски або м'якуни. Клас головоногі молюски

 13. § 17. Тип хордові. Загальна характеристика

 14. § 18. Тип хордові. Розмноження і розвиток риб

 15. § 19. Тип хордові. Клас земноводні

 16. § 20. Тип хордові. Клас плазуни

 17. § 21. Тип хордові. Розмноження і розвиток

 18. § 22. Тип хордові. Клас птахи

 19. § 23. Тип хордові. Розмноження і розвиток птахів

 20. § 24. Тип хордові. Клас ссавці

 21. § 25. Тип хордові. Розмноження і розвиток ссавців