Раздел Тема 1. Різноманітність тварин. § 12. Тип членистоногі. Клас комахи