Раздел Тема 1. Різноманітність тварин. § 6. Тип кишковопорожнинні