Раздел Розділ 2. Механічний рух. § 18. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість