Раздел § 18. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість