Раздел Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання. § 4. Фізика й оточуючий світ