Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання