Раздел Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання. § 6. Фізичні величини. Одиниці фізичних величин