Раздел Розділ 1. Фізика як народна наука. Методи наукового пізнання