Раздел § 25. Дисперсія світла. Спектральний склад світла