Раздел Тема 1. Початкові хімічні поняття. §12.Скаладання формул бінарних сполук за валентністю.Обчислиння за хімічною формулою