Раздел §12.Скаладання формул бінарних сполук за валентністю.Обчислиння за хімічною формулою