Раздел §18.Добування кисню в лабараторії.Реакція розкладу.Поняття про каталізатор