Раздел Тема 2. Прості речовини метали і неметали. §18.Добування кисню в лабараторії.Реакція розкладу.Поняття про каталізатор