Раздел § 2. Квадратні корені. Дійсні числа. 15. Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені