Учебники Физика 8 класс И. Ю. Ненашев 2011 . Сборник задач

Учебники Физика 8 класс И. Ю. Ненашев 2011 Сборник задач

Авторы:  И. Ю. Ненашев

Год:  2011
Описание:  Сборник задач
Рейтинг: 4.3
Оцените книгу
Разделы
 1. 1. Відносність руху. Траєкторія. Шлях

 2. 2. Швидкість руху. Відносність швидкості. Одиниці швидкості

 3. 3. Середня швидкість

 4. 4. Графіки руху тіла

 5. 5. Період та обертова частота

 6. 6. Амплітуда, період і частота коливань

 7. 7. Звук, його поширення та сприймання людиною. Ультра- та інфразвук

 8. 8. Взаємодія тіл. Інерція

 9. 9. Маса як міра інертності тіл. Сила. Додавання сил

 10. 10. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

 11. 11. Сила пружності. Закон Гука. Динамометри

 12. 12. Тертя. Сила тертя

 13. 13. Момент сили. Умова рівноваги важеля

 14. 14. Блоки

 15. 15. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску

 16. 16. Тиск газів та рідин

 17. 17. Закон Паскаля. Сполучені посудини

 18. 18. Атмосферний тиск. Барометри. Залежність тиску атмосфери від висоти

 19. 19. Манометри. Гідравлічні машини. Насоси

 20. 20. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда

 21. 21. Плавання тіл

 22. 22. Механічна робота. Одиниці роботи

 23. 23. Потужність

 24. 24. Енергія. Закон збереження та перетворення енергії

 25. 25. Прості механізми. «Золоте правило» механіки. ККД простих механізмів

 26. 26. Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання

 27. 27. Внутрішня енергія. Зміна внутрішньої енергії

 28. 28. Кількість теплоти, яка йде на нагрівання тіла або виділяється під час його охолодження. Питома теплоємність

 29. 29. Тепловий баланс

 30. 30. Теплота згоряння палива. ККД нагрівника

 31. 31. Теплові двигуни. ККД теплових двигунів

 32. 32. Плавлення і кристалізація. Питома теплота плавлення

 33. 33. Випаровування та конденсація. Питома теплота випаровування

 34. Відповіді, вказівки, розв’язання

 35. Додаток

Самые популярные книги

Что вошло в структуру учебника по физике для 8 класса И.Ю. Ненашев

В учебник по физике для 8 класса И.Ю. Ненашев 2010, сборник задач вошли тематические задания, структурированные по разным разделам в зависимости от темы. Также в учебник вошли приложения и справочные материалы.

Сложность

Все задания в учебнике разделены на три уровня сложности: средний, достаточный и высокий уровни.

Типовые задания

В учебнике есть типовые задания, которые школьники будут рассматривать во время уроков. Такие задания помогут им быстрее разобраться в материале и понять принцип решения заданий по той или иной теме.

Для тех, кому интересно

В учебнике есть задания из рубрики "Для любознательных". Эти задания будут интересны тем, кто увлекается физикой и хочет расширить свои знания.