Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. § 28. Класи неорганічних сполук