Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

 1. § 28. Класи неорганічних сполук

 2. § 29. Оксиди: фізичні властивості, поширеність та застосування.

 3. § 30. Хімічні властивості оксидів

 4. § 31. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій

 5. § 32. Основи: фізичні властивості, поширеність та застосування

 6. § 33. Хімічні властивості лугів і нерозчинних гідроксидів

 7. Лабораторний дослід № 2

 8. Лабораторний дослід № 3

 9. § 34. Кислоти: фізичні властивості, поширеність та застосування

 10. § 35. Хімічні властивості кислот

 11. Лабораторний дослід № 4

 12. Домашній експеримент № 2

 13. § 36. Ряд активності металів. Реакції заміщення

 14. Лабораторний дослід № 5

 15. Лабораторний дослід № 6

 16. § 37. Солі: фізичні властивості, поширеність та застосування

 17. § 38. Хімічні властивості солей

 18. Лабораторний дослід № 7

 19. Лабораторний дослід № 8

 20. § 39. Амфотерні оксиди й гідроксиди

 21. § 40. Способи добування оксидів

 22. § 41. Загальні способи добування кислот, основ та солей

 23. Практична робота № 1

 24. § 42. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук

 25. § 43. Розв’язування експериментальних задач

 26. Лабораторний дослід № 9

 27. Практична робота № 2