Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. Лабораторний дослід № 7