Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. § 42. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук