Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. § 41. Загальні способи добування кислот, основ та солей