Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. § 30. Хімічні властивості оксидів