Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. § 39. Амфотерні оксиди й гідроксиди