Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. § 33. Хімічні властивості лугів і нерозчинних гідроксидів