Раздел § 33. Хімічні властивості лугів і нерозчинних гідроксидів