Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. Домашній експеримент № 2