Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. § 35. Хімічні властивості кислот