Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. Практична робота № 1