Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. § 29. Оксиди: фізичні властивості, поширеність та застосування.