Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. § 43. Розв’язування експериментальних задач