Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. § 40. Способи добування оксидів