Раздел Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома. § 10. Нуклід. Ізотопи. Сучасне формулювання періодичного закону