Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома

 1. § 4. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів

 2. § 5. Поняття про родину лужних хімічних елементі

 3. § 6. Поняття про галогени та інертні елементи

 4. § 7. Періодичний закон Д. І. Менделєєва

 5. § 8. Структура періодичної системи хімічних елементів

 6. § 9. Будова атома. Склад атомних ядер. Протонне і нуклонне числа

 7. § 10. Нуклід. Ізотопи. Сучасне формулювання періодичного закону

 8. § 11. Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні

 9. § 12. Поняття про енергетичні підрівні. Радіус атома

 10. § 13. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів. Електронні формули атомів

 11. § 14. Графічні електронні формули атомів хімічних елементів

 12. § 15. Періодична система хімічних елементів з позицій теорії будови атома

 13. § 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній система та будовою атома

 14. § 17. Значення періодичного закону