Раздел Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома. § 15. Періодична система хімічних елементів з позицій теорії будови атома