Раздел Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома. § 11. Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні