Раздел Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини. § 18. Природа хімічного зв’язку та електронегативність елементів