106. § 18. Природа хімічного зв’язку та електронегативність елементів