107. § 19. Ковалентний зв’язок, його утворення та види