Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. § 31. Склад і номенклатура основ