Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

 1. § 30. Поняття про оксиди

 2. § 31. Склад і номенклатура основ

 3. § 32. Поняття про кислоти

 4. § 33. Здатність металів витискувати водень із кислот

 5. § 34. Поняття про солі

 6. § 35. Взаємодія оксидів з водою, дія на індекатори утворених продуктів реакції

 7. § 36. Загальні хімічні властивості оксидів

 8. § 37. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції

 9. § 38. Хімічні властивості основ

 10. § 39. Амфотерні оксиди і гідроксиди та їхні хімічні властивості

 11. § 40. Хімічні властивості кислот

 12. § 41. Хімічні властивості середніх солей

 13. § 42. Загальні способи добування неорганічних речовин

 14. § 43. Генетичні зв’язки між простими речовинами та основними класами неорганічних сполук

 15. § 44. Значення хімічного експерименту як джерела знань

 16. § 45. Експериментальні задачі

 17. § 46. Залежність характеру елементів і властивостей їхніх сполук від електронної будови атомів

 18. § 47. Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ

 19. § 48. Поширеність у природі, використання середніх солей

 20. § 49. Виконання комбінованих завдань