Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. § 36. Загальні хімічні властивості оксидів