Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. § 47. Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ