Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. § 32. Поняття про кислоти