Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. § 48. Поширеність у природі, використання середніх солей