Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. § 45. Експериментальні задачі