Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. § 37. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції