Раздел § 39. Амфотерні оксиди і гідроксиди та їхні хімічні властивості