Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. § 46. Залежність характеру елементів і властивостей їхніх сполук від електронної будови атомів