236. § 46. Залежність характеру елементів і властивостей їхніх сполук від електронної будови атомів