Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. § 44. Значення хімічного експерименту як джерела знань