Раздел § 44. Значення хімічного експерименту як джерела знань