Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. § 42. Загальні способи добування неорганічних речовин